Inscripció

Últim dia d'inscripció | 30 d'abril

Pagament:
IBAN | ES70 0081 0034 5100 0118 6326
Últim dia per al pagament de les despeses d'allotjament | 31 de maig

Cap del grup
Categories - Equips
Número d'equips que ens agradaria inscriure:
Masculí
Femení
Equips amb allotjament i manutenció propi: 565 €/equip
Allotjament i àpatsInformació d'arribada i sortidaInformació sobre el Club / Equip
Nota: les inscripcions seran per rigorós ordre d'arribada i en funció dels equips de cadascuna de les categories. Es considera que l'equip ha presentat la seva inscripció un cop rebuda aquesta sol·licitut juntament amb l'ingrés de la quota d'inscripció per equip.